முறையீடுகள்


எங்கள் சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்த எங்கள் உறுப்பினர்களின் வாடிக்கையாளர்களின் கருத்து, பரிந்துரைகள் மற்றும் புகார்களை வரவேற்கிறோம். DALA குழு உங்கள் அனைத்து விசாரணைகளிலும் கலந்துகொள்வதற்கும், தீர்வுகளை வழங்குவதற்கும் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது.


 தொடர்ப்புகள்

உங்களிடமிருந்து நாங்கள் அறிந்துகொள்ள விரும்புகிறோம். உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள்இ புகார்கள்இ கருத்துகள் இருந்தால் அல்லது எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றால்இ பின்வரும் சேனல்கள் மூலம் இன்றே எங்களைத் தொடர்புகொள்ள தயங்க வேண்டாம்.எமது அமைவிடம்

7/1-1 கொட்டா டெரஸ்,
டெரஸ்,கொழும்பு 8


மின்னஞ்சல்

info@dala.lk


துரித அழைப்பு

+94 764550880


தொடர்வதற்கு